Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!::link do logowania do mobidziennka : https://zsp4walbrzych.mobidziennik.pl/dziennik

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (...)

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Nasza szkoła we współpracy z gminą Wałbrzych realizuje od miesiąca września 2011 roku projekt pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach", który uzyskał 100% dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie od listopada 2011 do czerwca 2013 prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z przedmiotów: matematyka, przyroda, język obcy, informatyka i przedsiębiorczość. Program zajęć obejmuje uczniów szkoły, zarówno dzieci mające problemy z przyswojeniem materiału dydaktycznego,  jak i dzieci wykazujące uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyka, przyroda, język obcy, informatyka, które dzięki dodatkowym zajęciom będą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje.

Program zajęć wzbogacony jest  o wyjścia do EXPLORA PARK oraz spotkania w zakładach pracy w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Uczniowie zostaną także objęci wsparciem psychologicznym w celu badania predyspozycji zawodowych. Zajęcia są  prowadzone w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu tablic interaktywnych, sprzętu RTV i niestandardowych pomocy dydaktycznych. Długofalowym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnego szkolnictwa i kształcenia zawodowego uczniów wałbrzyskich szkół w stosunku do innych miast województwa dolnośląskiego.

Objęci projektem uczniowie mogą dzięki indywidualnemu podejściu poprawić średnią ocen, podnieść swoją samoocenę, rozwijać zainteresowania i nowe umiejętności oraz zaplanować przyszłą karierę zawodową.

 

 

By zobaczyć więcej zdjęć zapraszamy do GALERII.


W roku szkolnym  2012/2013 zajęcia odbywają się:

matematyka - p. Michel Nykiel

grupa I - czwartek 8,9 lekcja

grupa II - piątek 7,8 lekcja

grupa III - poniedziałek 8,9 lekcja

grupa IV - środa 6,7 lekcja


język angielski - p. Joanna Zasępa

grupa V - wtorek 8,9 lekcja

grupa VI - czwartek 8,9 lekcja

grupa VII - środa 8,9 lekcja


przyroda - p. Mirosław Kabat

grupa VIII- poniedziałek  8,9 lekcja

grupa IX - wtorek 8,9 lekcja


informatyka - p. Joanna Obuchowska

grupa X - środa, czwartek 9 lekcja