Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!

Galeria

Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ilość zdjęć: 22