Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!

Informacje

Najmłodsi

Do grupy uczęszcza 24 dzieci w wieku 3-4 lat .

Oprócz obowiązkowego programu   przedszkolaki uczestniczą  w zajęciach  dodatkowych z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej arteterapi, zajęciach Montessori, rytmice oraz logopedii.

Zajęciami Opiekunami są mgr Joanna Gaik oraz Barbara Bunk- Kożlak

Grupa 4-5 lat

Sześciolatki / zerówka/