Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!Witamy na wspólnej stronie PSP 22 oraz PG 2 czyli ZSP nr 4 w Wałbrzychu!

Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych, realizowanych w ciągu całego roku szkolnego:

I Rozwijanie samorządności

  1. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
  2. Systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli samorządów klasowych – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
  3. Prowadzenie tablicy informacyjnej.
  4. Przeprowadzanie konkursów, wystaw, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.

II Kultura spędzania wolnego czasu.

  1. Organizacja dyskotek szkolnych.
  2. Obchody świąt narodowych.

HARMONOGRAM PRAC

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Święto Drzewa 10.10.2016

 

Święto Edukacji Narodowej 14.10.2016

 

Konkurs na Super Klasę

Wybór komisji, przygotowanie kart do głosowania, zgłoszenia kandydatów, przeprowadzenie wyborów

 

 

 

Spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego, propozycje młodzieży, ustalenie planu pracy

 

 

 

Konkurs międzyklasowy

 

Złożenie życzeń nauczycielom

 

 

Udział w konkursach organizowany przez samorząd

 

X 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Światowy Dzień Pluszowego Misia 25.11.2016

 

Andrzejki

Święto Niepodległości

Przygotowanie plakatu, konkurs międzyklasowy

 

Przygotowanie dyskoteki, wróżby andrzejkowe

Przygotowanie uroczystego apelu

XI 2016

Mikołajki

 

Boże Narodzenie

 

Konkurs „Wszyscy jesteśmy Mikołajami”

 

Przygotowanie konkursu na najładniej udekorowaną klasę

XII 2016

Tydzień Samorządności

 

 

Nasi najlepsi

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji Adopcja na odległość- loteria fantowa

 

Przedstawienie uczniów i klas z najwyższą średnią ocen po I semestrze nauki - apel

I 2017

Walentynki

Poczta Amora, konkurs „Najmilszy w szkole”

II 2017

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Dzień Piegów

 

Dzień Tolerancji i Życzliwości

20.03.2017

 

Projekt gimnazjalny Karski my Hero

Konkurs międzyklasowy „kolorowy dzień”

 

Konkurs międzyklasowy

 

 

 

 

Przygotowania albumów, wystawy i przedstawienia

III 2017

 

2.03.2017

Wielkanoc w naszej szkole

 

Dzień czekolady

Konkurs na świąteczną dekorację klasy

 

Konkurs na samodzielnie wykonaną czekoladę

IV 2017

IV Szkolny Konkurs Pięknego Pisania

 

V 2017

Nasi najlepsi

 

 

Super klasa

 

 

Przedstawienie uczniów i klas z najwyższą średnią na koniec roku szkolnego

 

Podsumowanie konkursu

VI 2017

Robocze spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli samorządów klas odbywają się w poniedziałki w sali 202.

Rada Samorządu Uczniowskiego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w planie pracy.

Rada Samorządu Uczniowskiego                              Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Weronika Jazy                                                           Ewa Zięba

Angelika Gadalińska                                                  Mariola Kłassen

Alicja Jaworska